ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

 Оцінка впливу на навколишнє природне середовище

 

Висококваліфіковані фахівці ТОВ «Екологічний центр поводження з небезпечними відходами та промислової технології» проведуть розроблення матеріалів з оцінки впливів на навколишнє природне середовище (ОВНС) для всіх етапів проектної документації по будівництву та реконструкції об’єктів різних секторів економіки (галузей промисловості та народного господарства). Оцінка впливу на навколишнє середовище виконуються відповідно до сучасних норм та вимог у галузі охорони навколишнього природного середовища згідно з чинним законодавством.

        Також наше підприємство виконує  супровід матеріалів ОВНС включно до отримання позитивного висновку екологічної експертизи містобудівної документації, за дорученням замовника, представляє його інтереси під час проведення громадських слухань та обговорень запроектованої діяльності.

 

Інвестиційні проекти та проекти будівництва:

 Серія АР №002358 від 14.08.12р.