Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА (СЕО)

СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА (СЕО)

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це процедура визначення, опису та аналізу наслідків для довкілля та здоров’я населення від реалізації державних програм планування та розвитку. СЕО проводять під час розроблення відповідного документа держпланування до його затвердження.

З  жовтня 2018 року в Україні вступив в дію закон «Про стратегічну екологічну оцінку». Передумовою впровадження Закону «Про стратегічну екологічну оцінку» було підписання Угоди про Асоціацію України з ЄС та прийняття закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

СЕО дає змогу забезпечити участь громадськості під час прийняття рішень державного планування.

Головна мета стратегічної екологічної оцінки ― сприяння розвитку держави шляхом охорони навколишнього природного середовища, забезпечення безпеки життєдіяльності населення та дотримання екологічних вимог під час розроблення державних програм планування. Проведення стратегічної екологічної оцінки відповідного проекту документа замінює проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи такого документа.

Об’єктами стратегічної екологічної оцінки є документи державного планування - стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Сфера застосування закону не поширюється на державні бюджетні та фінансові програми; програми соціального, економічного розвитку селищ, сіл, міст, районів, областей та АР Крим; та документи державного планування, пов’язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій чи національної оборони.

Суб’єктами процедури стратегічної екологічної оцінки виступають:

·                     Замовник;

·                     органи місцевого самоврядування;

·                     органи виконавчої влади, центральні органи виконавчої влади в сфері охорони довкілля та здоров’я людей (обласні, міські держадміністрації та органи виконавчої влади АР Крим);

·                     громадськість;

·                     держава походження;

·                     держава, на яку поширюється транскордонний вплив від виконання програм державного планування.

 

Етапи проведення стратегічної екологічної оцінки:

1.    Визначення обсягу СЕО.

2.    Розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку.

3.    Проведення громадських обговорень, а вразі транскордонного впливу – транскордонних консультацій.

4.    Врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку та результатів громадських обговорень.

5.    Надання інформації про затвердження програми державного планування, предмета СЕО.

6.    Подальший моніторинг наслідків реалізації державної програми планування.