Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Звіти

Екологічна звітність


Ведення еколгічної звітності на підприємстві, заповнення звітів:

Охорона атмосферного повітря:

- Форма 2 ТП- повітря (нова 2010р.)"Звіт про охорону атмосферного повітря"

- Форма ПОД-1 Журнал обліку стаціонарних джерел забруднення і їх характеристик

- Форма ПОД-2 Журнал обілку виконання заходів з метою охорони автмосферного повітря

- Форма ПОД-3 Журнал обліку работи газоочистних и пилоуловлюючих установок

Управління відходами:

- Форма 1-відходи "Поводження з відходами"

- Форма 1-ВТ Типова форма первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари"

Водоспоживання:

Форма 2-ТП водгосп “Звіт про використання води”