Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ВИКИДИ В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

Викиди в атмосферне повітря

 

Висококваліфіковані фахівці ТОВ «Екологічний центр поводження з небезпечними відходами та промислової технології» з багатим практичним досвідом, володіють сучасними діючими методиками розрахунку обґрунтування забруднення повітря, виконують роботи по оптимізації об'ємів викидів забруднюючих речовин і оформлення усіх необхідних документів з подальшим відповідальним супроводом розробленої документації для отримання Замовником Дозволу на викиди у відповідних інстанціях. Тим самим, зберігаючи Ваш час, зайві витрати і навантаження на Ваш бізнес з боку контролюючих установ і організацій.

 

            Екологічний центр поводження з небезпечними відходами та промислової технології пропонує виготовлення наступної екологічної документації:

  • Складання звіту інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря  для підприємств з виробництвами різного профілю.
  • Розробка документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
  • Розробка і реєстрація паспортів пилогазоочистного устаткування (ПГОУ);
  • Перевірка відповідності фактичних параметрів роботи установки очищення газу проектним (контроль ефективності роботи ПГОУ).
  • Розробка пропозицій для виробництв по зменшенню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
  • Підготовка матеріалів щодо узяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря і зняття з такого обліку.
  • Проведення екологічного аудиту підприємства.