Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Законодавча база

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

1. Закони україни

 

    - Закон України «Про відходи» від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР

         -Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992 року № 2707-XII, зі змінами № 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011

          -Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення ДСанПіН 2.2.7.029-99

 

Водний Кодекс України від 13 червня 1995 року

 - Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 6 вересня 2005 року N 2807-IV;

 - Закон України «Про відходи» від 5 березня 1998 року N 187/98-ВР;

 - Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 15 листопада 2005 року N 3078-IV;

 - Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», зі змінами № 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011;

 - Закон України «Про екологічну експертизу» 9 лютого 1995 року               № 45/95-ВР;

 

2.ПОСТАНОВИ КМУ УКРАЇНИ

- Постанова Кабінетів Міністрів України від 4 березня 2004 року                      
№ 265 Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами;
 - Постанова Кабінетів Міністрів України від 26 липня 2001 року 
№915 Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини;

 - Постанова Кабінетів Міністрів України від 3 серпня 1998 року

№1218 Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів;

 - Постанова Кабінетів Міністрів України від 29 грудня 2010 р.

№ 1211 Про внесення зміни до переліку окремих видів відходів як вторинної сировини, збирання та заготівля яких підлягають ліцензуванню;

 - Постанова Кабінетів Міністрів України від 11 травня 2011 р.

№ 560 Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України;

 - Постанова Кабінетів Міністрів України від від 5 грудня 2007 р.

№ 1396 Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури;

 - Постанова Кабінетів Міністрів України від 11 липня 2002 р.

№ 956 Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки;

- Постанова Кабінетів Міністрів України від 26 липня 2001 року

№915 Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини;

 

3.ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

- Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. ДБН А.2.2-1-2003;

 - Проектування. Склад, порядок, розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва. ДБН А.2.2-3-2004;

4.НАКАЗИ

- НаказN 53 від 03.07.2001 
про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для птахівничих господарств і вимог до їх проектування;
 - Наказ від 05.08.2008 N 242 
Про затвердження Методичних рекомендацій з організації роздільного збирання твердих побутових відходів;

 - Наказ № 21 від 10.02.1999 року Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин;

5.ІНСТРУКЦІЇ

- Інструкція про заходи боротьби з грипом птиці, зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 30 жовтня 2001 р. за N 917/6108;

 - Інструкція з організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2000 р. за №820/5040;

 - Інструкція, щодо заповнення типової форми первинної облікової документації

№ 1- ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари», затвердженої Наказом Мінприроди України 07.07.2008 № 342;

  - Про затвердження форми державної статистичної звітності                       

 N 2-тп (водгосп), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 1997 р. за N 480/2284;

 - Інструкція про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях (офісі);

 

6.ПРАВИЛА

- Cанитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию;

 - Ветеринарно-санітарні правила для інкубаторно–птахівничих підприємств;

        - Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення ДСанПіН 2.2.7. 029-99;

 - О введение в действие отраслевого стандарта ОСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы", приказ от 10 июня 1985 г. №770;

 - Про організацію безпеки використання водних об’єктів та місць масового відпочинку біля води у м. Черкаси, рішення від 22.06.2007 №762;

 - Правила благоустрою міста Черкаси;

 - Рішення від 19.04.2007 року № 2-578 Про затвердження Правил дотримання тиші в громадських місцях міста Черкаси;

7. ЛИСТИ РОЗ`СНЕННЯ