Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

 Оцінка впливу на навколишнє природне середовище

 

Висококваліфіковані фахівці ТОВ «Екологічний центр поводження з небезпечними відходами та промислової технології» проведуть розроблення матеріалів з оцінки впливів на навколишнє природне середовище (ОВНС) для всіх етапів проектної документації по будівництву та реконструкції об’єктів різних секторів економіки (галузей промисловості та народного господарства). Оцінка впливу на навколишнє середовище виконуються відповідно до сучасних норм та вимог у галузі охорони навколишнього природного середовища згідно з чинним законодавством.

        Також наше підприємство виконує  супровід матеріалів ОВНС включно до отримання позитивного висновку екологічної експертизи містобудівної документації, за дорученням замовника, представляє його інтереси під час проведення громадських слухань та обговорень запроектованої діяльності.

 

Інвестиційні проекти та проекти будівництва:

  • Розробка розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» до проектів будівництва, реконструкції, розширення або технічного переоснащення промислових та цивільних об’єктів будівництва та його погодження у компетентних державних установах.
  • Оцінка ризиків планової діяльності на природне середовище, здоров’я населення та соціальні ризики.
  • Розрахунки та розробка розділу проекту захисту від шуму.
  • Обґрунтування меж Санітарно захисної зони (СЗЗ).
  • Розробка екологічного обґрунтування розміщення проектів будівництва.
  • Корегування існуючих ОВНС з метою усунення зауважень.

 Серія АР №002358 від 14.08.12р.