Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ПРОМИСЛОВІ ТА ПОБУТОВІ ВІДХОДИ

Промислові та побутові відходи

 

 

ТОВ «Екологічний центр поводження з небезпечними відходами та промислової технології» надасть професійні послуги з розробки екологічної документації щодо поводження з відходами, оперативно розробить проект лімітів на утворення та розміщення відходів для Вашого об’єкту, допоможе своєчасно погодити його, а також отримати дозвіл на розміщення відходів, з подальшою плідною взаємодією з компетентними Державними органами та установами для стабілізації та удосконалення виробничого процесу.

 

Відходи виробництва та споживання:

 

  • Розробка документації для отримання дозволу на розміщення та ліміту на утворення та розміщення відходів підприємства.
  • Проектування систем керування промисловими відходами підприємства (інвентаризація відходів).
  • Надання консалтингової допомоги в сфері поводження з промисловими відходами та укладання договорів на передачу відходів іншому власнику, що має ліцензію на операції у сфері поводження з небезпечними відходами і/або на збирання, заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини.
  • Визначення класу небезпеки відходів.
  • Консультації по вирішенню проблем поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ).
  • Паспортизація відходів.
  • Розробка реєстрових карт об’єктів утворення відходів (ОУВ) та об’єктів оброблення та утилізації відходів (ООУВ).
  • Розробка паспортів місць видалення відходів підприємств (МВВ).
  • Первинний контроль за утворенням відходів, а також консультації по веденню обліку відходів та пакувальних матеріалів і тари (форма 1-ВТ).
  • Підготовка статистичної звітності у сфері поводження з відходами.