Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

РОЗРОБКА ТА КОРЕГУВАННЯ ПРОЕКТІВ САНІТАРНО-ЗАХИСНОЇ ЗОНИ

Розробка та корегування

Санітарно-захисна зона — спеціальна територія з особливим режимом використання, яка встановлюється навколо об’єктів і виробництв, що є джерелами впливу на довкілля й здоров’я людини. За своїм функціональним призначенням санітарно-захисна зона є захисним бар’єром, що забезпечує безпеку населення у процесі експлуатації об’єкта.

Згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 р №173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» для промислових підприємств та інших об’єктів, що є джерелами шкідливого впливу на навколишнє середовище, в залежності від виду діяльності, встановлюється нормативна санітарно захисна зона на підставі санітарної класифікації.

Розміри СЗЗ можуть бути зменшені, коли на межі житлової забудови та прирівняних до неї об’єктів, концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі, рівні шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань і статичної електрики не перевищуватимуть гігієнічні нормативи.

 

Розробка проекту обґрунтування санітарно-захисної зони проводиться:

-         Для промислових підприємств, які будуються і реконструюються;

-         Для підприємств, які знаходяться в зоні житлової забудови;

-         Для діючого підприємства за зверненням керівництва.

 

Проект організації санітарно-захисної зони включає в себе:

- обґрунтування пропонованої межі санітарно-захисної зони;

- заходи щодо охорони атмосферного повітря;

- пропозиції з озеленення та благоустрою території об’єкта та санітарно-захисної зони;

- формування пропозицій щодо забезпечення зменшення негативного впливу (до встановлених нормативів) господарського чи промислового об’єкту на прилеглу житлову забудову.

Зменшення СЗЗ затверджуються Інститутом гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМНУ (для підприємств і виробництв I-II класів небезпеки з СЗЗ більше 100 м) або Санітарно-епідеміологічною службою відповідної області та міста Києва (ІІІ-IV класів небезпеки) на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи матеріалів організації СЗЗ.